สติปัฏฐาน ๔

สติปัฏฐาน ๔

อาจารย์ ปสันโน

สติปัฏฐาน ๔

โดยเนื้อหาในหนังสือนั้น เป็นพระธรรมเทศนาและการถามตอบปัญหา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อปสนฺโนได้เมตตารับกิจนิมนต์ในการอบรมการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

อานาปานสติ

อานาปานสติ

อาจารย์ ปสันโน

อานาปานสติ

สำหรับเนื้อหาในหนังสืออานาปานสติเล่มนี้ เป็นพระธรรมเทศนาและการถามตอบปัญหา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อปสนฺโนได้เมตตารับกิจนิมนต์ในการอบรมการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๖ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

Dhammapada Reflections (Vol 2)

Dhammapada Reflections (Vol 2)

อาจารย์ มุนินโท

Dhammapada Reflections (Vol 2)

This book contains a selection of 52 verses taken from the Dhammapada. Accompanying each verse is a short paragraph by Ajahn Munindo, a Theravādin Buddhist monk and currently abbot of Aruṇa Ratanagiri monastery in Northumberland, UK.

เกิด  ดับ  สลัด  คืน

เกิด ดับ สลัด คืน

อาจารย์ ปสันโน

เกิด  ดับ  สลัด  คืน

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นระหว่างที่หลวงพ่อปสันโนพักอยู่ที่ประเทศไทย หลังจากที่ท่านได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสและเดินทางออกจากวัดอภัยคีรีเพื่อหลีกเร้นภาวนาเป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งปี ในระหว่างที่หลวงพ่อได้เข้ากรรมฐานเงียบอยู่เพียงผู้เดียวในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้มีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาในงานวันคล้ายวันเกิดร่วมของหลวงพ่อสุเมโธ, หลวงพ่อจันดี, อาจารย์ญาณธัมโม, และตัวท่านเอง เนื้อหาในห…

2018 Abhayagiri Photo Album

2018 Abhayagiri Photo Album

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

2018 Abhayagiri Photo Album

Each fall, Abhayagiri Monastery creates a photo album of the year’s events. This year’s album chronicles the Reception Hall’s completion, Luang Por Amaro’s October visit, and the monastery’s ongoing forestry work guarding against future fires.

The Buddhist Cosmos

The Buddhist Cosmos

อาจารย์ ปุณณธัมโม

The Buddhist Cosmos

This book can be downloaded at: https://arrowriver.ca/book/cosmoBook.php From the Preface: The purpose of this book is to present a comprehensive description of the universe and its inhabitants as they were understood by the Buddhists of ancient India. This is the context within which the teachings of the Buddha were situated.

佛法指南

佛法指南

อาจารย์ ปสันโน

佛法指南

Beneath the Bodhi Tree

Beneath the Bodhi Tree

อาจารย์ ปสันโน

Beneath the Bodhi Tree

A collection of teachings by Ajahn Pasanno published in 2018 with gratitude to Ajahn Pasanno. The four teachings included are “Gradual Instruction”, “Balancing the Mind”, “Enjoying the Breath” and “Beneath the Bodhi Tree”. The publication is on the occasion of the completion of the Reception Hall building and surrounding grounds as well as shortly preceding Ajahn Pasanno departing for a one year s…

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm

อาจารย์ ปสันโน

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm

A collection of Ajahn Pasanno’s teachings on the subject of mettā, or loving-kindness, in the Buddha’s teachings. Translated into Vietnamese.

Stillness Flowing

Stillness Flowing

อาจารย์ ชยสาโร

Stillness Flowing

หนังสือ Stillness Flowing (ภาษาอังกฤษ), ซึ่งเป็นชีวประวัติและคำสอนของหลวงปู่ชา ซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์ชยสาโร หนังสือสำคัญเล่มนี้ ได้อธิบายถึงชีวิตและคำสอนของหลวงปู่ชาอย่างละเอียด และใช้เวลาในการจัดทำกว่าสองทศวรรษ เนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสืออุปลมณี (ภาษาไทย) ซึ่งเป็นชีวประวัติของหลวงปู่ชาที่เขียนโดยพระอาจารย์ชยสาโรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รวมถึงเรื่องราวและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อีกทั้งเร…