สมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล

กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล

ทางวัดจะไม่นำอีเมลของท่านไปใช้ในการอื่น และจะไม่แชร์อีเมลของท่านกับองค์กรใดๆ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลข่าวสารนี้ได้ทุกเมื่อ

*ต้องกรอกข้อมูลนี้

เลือกรับข้อมูลข่าวสารต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ):

  • - งานพิธีต่างๆของวัด คำสอนธรรมะ และประกาศที่สำคัญอื่นๆ
  • - ไฟล์เสียงหรือวิดีโอพระธรรมเทศนา หรือคำสอนจากงานอื่นๆ
  • - รูปภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในวัดป่า
  • - อ่านโอวาทธรรมสั้นๆ
  • - ข้อมูลเกี่ยวกับงานอาสาสมัครช่วยเหลือวัด เช่นขับรถรับส่งพระสงฆ์ และอื่นๆ
  • - รับเฉพาะข้อมูลหลักๆ ที่ส่งทุก ๒-๓ เดือน
  • - ภาพชีวิตแห่งอภัยคีรี