เส้นทางมาวัด

ประกาศจากทางวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทางวัดสามารถเปิดทำการตามปกติ และท่านสามารถมาเยี่ยมวัดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แต่อย่างไรก็ตาม ทางวัดยังจำเป็นต้องปิดทางเดินป่าบนภูเขาเนื่องจากบริเวณนั้นอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ ทางวัดจะซ่อมแซมทางเดินป่าดังกล่าว และรอดูว่าฝนที่จะตกลงมาจะส่งผลอย่างไรต่อทางเดินป่านั้น ก่อนที่จะเปิดทางเดินป่าให้สาธารณชนใช้ได้อีกครั้ง

วัดป่าอภัยคีรี (Abhayagiri Buddhist Monastery)
16201 Tomki Road
Redwood Valley, CA 95470

การขับรถมาวัดป่าอภัยคีรี

เครื่องบอกทิศทาง (GPS) บางชนิด (แม้แต่ของบริษัทหลักๆ) จะนำท่านไปสถานที่อื่นในเมืองเรดวู้ดแวลลีย์ ดังนั้นกรุณาขับรถตามข้อมูลข้างล่างนี้

  1. จากถนนหมายเลข 101 ให้ลงที่ทางออกชื่อ “West Road” ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองยูไคย่าห์ (Ukiah) ประมาณครึ่งทางระหว่างเมือง Ukiah กับเมือง Willits
  2. ถ้าท่านขับรถอยู่บนถนนหมายเลข 101 มาจากทางทิศใต้โดยมุ่งหน้าขึ้นเหนือ (101 North) ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเวสต์ (West Road) ทันทีที่ลงจากทางออก ถ้าท่านขับรถอยู่บนถนนหมายเลข 101 มาจากทางทิศเหนือโดยมุ่งหน้าลงใต้ (101 South) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเวสต์ (West Road) ทันทีที่ลงจากทางออก
  3. ขับรถตรงไปเรื่อยๆบนถนนเวสต์ (West) ผ่านถนนสคูลเวย์ (School Way) ประมาณ 3 ไมล์จากทางออก จะมีสามแยกตัว T เชื่อมถนน 3 สายคือ ถนน Tomki Road ถนน East Road และ ถนน West Road
  4. เลี้ยวซ้ายที่สามแยกตัว T เข้าสู่ถนน Tomki Road ขับรถต่อไปเรื่อยๆประมาณ 4 ไมล์จะพบที่จอดรถบนไหล่ทาง (turn out) ที่มีตู้รับจดหมายประมาณ 20 ตู้ อยู่ทางขวามือของท่าน ทางเข้าวัดจะอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดี

ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ