การมาพักค้างคืนที่วัด

ท่านที่มีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัด โปรดอ่านข้อมูลดังจะกล่าวต่อไปนี้ก่อนทำการจองที่พัก

วัดป่าอภัยคีรีตั้งอยู่บนผืนป่าขนาด 250 เอเคอร์ ในเขตชนบทของเมืองเรดวู้ดแวลลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทางวัดฯยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านทั้งที่มาแวะเยือนวัดโดยไม่พักค้างคืนภายในวัดและท่านที่มีความประสงค์จะพักค้างคืน วัดป่าฯเป็นวัดทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมให้กับทั้งพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรม ฆราวาสที่สนใจจะมาปฏิบัติธรรมและพักค้างคืนภายในวัดสามารถติดต่อ “พระผู้รับแขก” เพื่อจองที่พักล่วงหน้า โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อทางวัดฯ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการมาพักค้างคืนที่วัด วัดป่าฯสามารถดำรงสืบอยู่ได้ด้วยจิตศรัทธาจากสาธุชนที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนวัดทั้งทางด้านวัตถุปัจจัยไทยทาน ทักษะความสามารถเฉพาะด้าน และแรงกาย

ระยะเวลาที่พักค้างคืน

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาพักปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นครั้งแรกจะค้างได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ (อาจอนุญาตให้เกินบ้างเป็นกรณีไปสำหรับผู้ที่เดินทางมาไกลต่างรัฐ) และถ้าหากว่าท่านเดินทางมาจากนอกเขตประเทศสหรัฐอเมริกาท่านสามารถขอมาพักอาศัยที่วัดได้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สำหรับท่านที่เคยมาพักอาศัยที่วัดแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้พักอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวขึ้น ทางวัดฯมีความจำเป็นต้องขอความกรุณาไม่รับการจองที่พักล่วงหน้าเกินกว่า 2 เดือน

นโยบายการยกเลิกที่พัก

เนื่องจากที่พักมีจำนวนจำกัด บางครั้งทางวัดฯจำเป็นต้องปฏิเสธแขกที่ต้องการมาพักค้างคืนที่วัด มีหลายท่านได้จองที่พักไว้แล้วยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้คนอื่นเสียโอกาสที่จะมาอยู่ที่วัด ดังนั้นกรุณาอย่าจองที่พักล่วงหน้าจนกว่าท่านจะแน่ใจว่ามาได้จริงๆ ในช่วงหลายปีีที่ผ่านมาทางวัดฯได้มีนโยบายหลายอย่างที่จะแก้ปัญหาการยกเลิกการจองที่พัก แต่เป็นที่น่าเสียใจว่านโยบายเหล่านั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร ปัจจุบันทางวัดฯจำเป็นต้องมีนโยบายที่เข้มงวด โดยหวังว่าทุกท่านจะได้รับโอกาสที่จะมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างถ้วนหน้า

ถ้าหากท่านได้จองที่พักไว้และทางวัดได้ตอบรับและยืนยันการจองของท่านแล้วและถ้าท่านยกเลิกการจองภายใน 2 อาทิตย์ก่อนวันที่ท่านจะมาถึงวัด ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดอีกเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ท่านได้จองที่พักไว้ นอกจากนี้ถ้าท่านมาพักที่วัดและออกจากวัดก่อนกำหนด ครั้งต่อไปที่่ท่านมาพักที่วัด ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พักเกินกว่าจำนวนวันที่ท่านพักในครั้งที่ท่านออกจากวัดก่อนกำหนด เช่น ถ้าหากท่านได้จองที่พักไว้ 1 อาทิตย์ และออกจากวัดหลังจากอยู่เพียง 4 วัน ครั้งต่อไปที่่ท่านมาพักที่วัด ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พักเกิน 4 วัน

การจัดรถรับส่ง

ทางวัดฯไม่สามารถจัดรถรับส่งให้ผู้ที่จะมาเข้าพักอาศัยที่วัดได้ โปรดตระเตรียมการเดินทางไปและกลับออกจากวัดให้เรียบร้อยด้วยตนเอง

กรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 5 โมงเย็น ยกเว้นในกรณีที่ท่านนั่งรถโดยสารประจำทางเกรย์ฮาวน์ด เพราะทางวัดฯจะได้ช่วยท่านจัดเก็บสัมภาระของท่านเข้าที่พักก่อนเวลาฉันน้ำปานะและทำวัตรเย็น ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่ท่านจะมาถึง คือเวลาเช้าก่อนเที่ยงครึ่ง

ลักษณะที่พัก

ที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมมีหลากหลายรูปแบบ ที่พักทุกหลังจะมีเครื่องทำความร้อน น้ำเพื่อการอุปโภค ห้องน้ำภายในหรือภายนอกที่พัก บริเวณที่พักของสุภาพสตรีจะอยู่คนละส่วนกับบริเวณที่พักของสุภาพบุรุษ

สถานที่พักสำหรับสตรีเรียกว่า คาซา เซเรนา (Casa Serena) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางฟุต เป็นบ้าน 3 ชั้นประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องนอนแต่ละห้องมีฟูกและหมอน ทางเดินขึ้นบ้านเป็นขั้นบันได 30 ขั้น

คาซาเซเรนา ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณศาลาวัดเป็นระยะทาง 2 ใน 3 ไมล์ โดยใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 15 นาทีไปตามถนนลูกรังซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาขึ้นลง หรืออาจใช้เส้นทางเดินป่าโดยเดินลัดเลาะขึ้นไปบนภูเขาภายในเขตวัด

หากสุภาพสตรีท่านใดไม่สามารถเดินเท้าระหว่างศาลาวัดและคาซา เซเรนาได้ ท่านสามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวของท่านและจอดรถในลานที่จอดรถใกล้ศาลาวัดและบริเวณที่จอดรถของคาซา เซเรนา

สถานที่พักของสุภาพบุรุษตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ศาลาวัด ซึ่งใช้เวลาเดินเท้าเพียงไม่กี่นาที

กุฏิพระภิกษุสงฆ์และสถานที่พักของนักบวชส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชัน ห่างจากศาลาวัดประมาณ 3 ใน 4 ไมล์ ซึ่งใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 นาที

ภายในที่พักของสุภาพบุรุษเป็นพื้นไม้ขัดเงา มีหน้าต่างและเตียงนอนหรือฟูกอากาศ พร้อมด้วยเครื่องทำความร้อนแบบใช้แก็ส ภายนอกที่พักมีก็อกน้ำสำหรับอุปโภคและที่สำหรับขับถ่าย ทางเข้าที่พักแต่ละหลังเป็นทางลาดชัน

ช่วงฤดูร้อนระหว่างกลางเดือนกรกฏาคมถึงปลายเดือนกันยายนจะทำวัตรสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นร่วมกันทั้งวัดที่ลานธรรมกลางแจ้งบนเขาผู้มาพักอาศัยต้องเดินเท้าขึ้นเขาสูงชันไปยังลานธรรม โดยใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาทีจากศาลาวัดหรือที่พักของสุภาพบุรุษ และประมาณ 15 นาทีจากคาซาเซเรนา ท่านผู้ที่มีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดในช่วงฤดูร้อนมีความจำเป็นต้องเดินเท้าตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น

อาหารและการบริโภคอาหาร

ผู้มาพักอาศัยค้างคืนภายในวัดจำเป็นต้องรับศีล 8 (โปรดอ่านรายละเอียดบนเว็ปไต์์หน้า ศีล 8) ศีลข้อ 6 ให้ละเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงไปแล้ว (หรือบ่ายโมง ในช่วงปรับเวลา Daylight saving time) จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ การจำกัดเวลาการรับประทานอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการสละความสุขทางโลกซึ่งช่วยเอื้อต่อการปฏิบัติภาวนา

ผู้พักอาศัยที่วัดป่าอภัยคีรีจะได้รับอาหารเช้าแบบง่ายๆคือ ข้าวโอ๊ต ชาและกาแฟ พร้อมนมสดหรือนมถั่วเหลือง ในเวลา 07.00 น. อาหารหลักของวันจะเริ่มเวลา 10.45 น. หรือ 11.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 17.30 น. จะเป็นเวลาสำหรับน้ำปานะ คือ ชา กาแฟ น้ำผลไม้และน้ำผึ้ง

นับตั้งแต่ก่อตั้งวัดมา ในแต่ละวันวัดมีอาหารมากเพียงพอสำหรับผู้พักอาศัยทุกท่าน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม โปรดระลึกว่าพระภิกษุสงฆ์ นักบวชและฆราวาสที่พักอาศัยอยู่ที่วัด สามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยจิตศรัทธาของญาติโยมที่นำอาหารมาถวายวัด วัดมิได้ซื้อหาอาหารเอง อีกทั้งพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สละโลก ทางวัดฯฉลองศรัทธาของญาติโยมด้วยการรับอาหารทุกชนิดที่ญาติโยมนำมาถวายโดยปราศจากเงื่อนไข

ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น พร้อมกับเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจข่มความอยาก ผู้ที่มาพักอาศัยที่วัดควรจะยินดีในอาหารที่ได้รับทุกมื้อ มิควรร้องขออาหารพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงใดๆตามความปรารถนาของตน อย่างไรก็ตามท่านที่มาอาศัยที่วัดสามารถจะนำอาหารใดๆมาถวายวัดได้ตามจิตศรัทธา พึงระลึกว่าทางวัดฯไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของใดๆในการมาพักอาศัยที่วัด

หากท่านผู้ใดมีอาการภูมิแพ้ต่ออาหารบางประเภท มีโรคประจำตัวที่มีความต้องการอาหารเฉพาะหรือมีความจำเป็นต้องรับประทานอาหารภายหลังเที่ยงวันไปแล้ว โปรดระลึกว่าทางวัดฯมิอาจสนองความต้องการของท่านได้

การสื่อสารติดต่อกับโลกภายนอกและการเข้าออกวัดในระหว่างการมาพักค้างคืนที่วัด

วัดป่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งโดยปกติจะหลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับโลกวุ่นวายภายนอก จึงเหมาะสำหรับผู้สละโลกที่มุ่งการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ ดังนั้นผู้ที่มาพักอาศัยอยู่ภายในวัดควรให้ความเคารพต่อสถานที่และต่อผู้ที่พักอาศัยท่านอื่นๆด้วยการแจ้งการเข้าและออกจากวัดของท่าน อีกทั้งหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในระหว่างที่ท่านพักอาศัยค้างคืนที่วัด ทางวัดฯขอความกรุณาให้ท่านจัดการธุระส่วนตัวทางโลกให้เสร็จสิ้นก่อนท่านเดินทางเข้ามาพักที่วัด

อีกทั้งทางวัดฯยังขอความกรุณาทุกท่านที่มาพักค้างคืน งดการใช้โทรศัพท์มือถือ อีเมล์และเครื่องมือสื่อสารอีเล็คโทรนิคอื่นๆในระหว่างการพักอาศัยอยู่ที่วัด เพื่อช่วยส่งเสริมบรรยากาศความสงบ เรียบง่ายและวิเวกอันเอื้อต่อการปฏิบัติเจริญภาวนา ทั้งนี้จักเป็นพระคุณยิ่งหากท่านจะไม่นำเครื่องมือสื่อสารใดๆติดตัวท่านมาที่วัด

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือท่านมีความจำเป็นต้องตระเตรียมการเดินทางออกจากวัด ท่านสามารถใช้โทรศัพท์หรืออินเตอร์เนตของทางวัดฯได้ โดยขออนุญาตจากพระผู้รับแขกหรือพระผู้ใหญ่

การนำสัตว์เลี้ยงมาวัด

ทางวัดฯมีนโยบายให้หลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงมาที่วัด ถ้าหากท่านแวะมาเยือนวัดในระหว่างวันและนำสัตว์เลี้ยงมาด้วย ทางวัดฯขอให้ท่านใช้สายรัดและดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา หรือท่านอาจให้สัตว์เลี้ยงของท่านพักอยู่ภายในรถของท่านหากอากาศอำนวย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านที่มาเยี่ยมวัดท่านอื่นที่อาจเป็นโรคภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง ทางวัดฯไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาพักค้างคืนที่วัดอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของตัวสัตว์เลี้ยงเองจากสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตวัด และเพื่อความปลอดภัยของผู้มาพักอาศัยท่านอื่น

สิ่งของที่ต้องนำมาด้วย

  • ถุงนอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
  • ผ้าเช็ดตัว เครื่องใช้ในห้องน้ำ
  • ไฟฉาย
  • นาฬิกาปลุก
  • เสื้อผ้าสำหรับทำงาน (เสื้อผ้าหนาๆสำหรับหน้าหนาว) และกรุณานำเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการมาอยู่วัด เช่น เสื้อและกางเกงที่ไม่รัดรูป และกางเกงขายาว ส่วนเสื้อผ้าที่รัดรูป กางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม หรือกระโปรงสั้น เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะที่จะใช้ที่วัด
  • กรุณานำรองเท้าบู้ทหรือรองเท้าสำหรับทำงาน และรองเท้าแตะมาด้วย ถ้าท่านมีถุงมือและหมวกกันแดดจะนำมาด้วยก็ได้

มรรยาทในการพักค้างคืนที่วัด

โปรดอ่านรายละเอียดจากหน้า “ข้อวัตรปฏิบัติภายในวัด”