ขอเชิญรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนา โดยพระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน) ในงาน ๑๐๐ ปีชาตกาลพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา)

ขอเชิญรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนา โดยพระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน) ในงาน  ๑๐๐ ปีชาตกาลพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา)

ในคืนวันที่ ๑๕ มกราคม หลวงพ่อปสันโนได้รับนิมนต์จากคณะพระเถระของวัดหนองป่าพงให้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าผู้รับฟังส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนับพันคน หลวงพ่อได้เริ่มต้นด้วยภาษาไทยก่อนแสดงพระธรรมเทศนา และอธิบายว่าขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออก ที่จะได้รับรู้ประสบการณ์ของพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงปู่ชาในยุคต้นๆ ว่าท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อหลวงปู่ชาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอีสานที่พระฝรั่งไม่คุ้นเคย หลังจากนั้นหลวงพ่อปสันโนจึงเริ่มพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษ ท่านสามารถรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนานี้ได้ที่ https://youtu.be/4gUbaaIrRfI

;