ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดป่าอภัยคีรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐:๓๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง (กรุณาอย่านำอาหารกระป๋องมาใส่บาตร เนื่องจากกระป๋องอาจทำความเสียหายให้บาตรได้)และสรงนํ้าพระพุทธรูป

๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

๑๓:๐๐ น. สรงนํ้าพระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน), พระสงฆ์สวดพระปริตร, แสดงพระธรรมเทศนา, และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เนื่องจากทางวัดมีพื้นที่จำกัดสำหรับจอดรถ จึงขอให้ท่านร่วมเดินทางมาวัดกับเพื่อนๆของท่าน และกรุณามาถึงวัดก่อนเวลา ๑๐:๐๐ น.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีการ

;