พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่หลวงพ่อปสนฺโน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แก่หลวงพ่อปสนฺโน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม หลวงพ่อปสนฺโนได้รับอีเมลแสดงความยินดีหลายฉบับ ซึ่งหลวงพ่อท่านเองก็ยังมิทราบแน่ว่าท่านได้รับการแสดงความยินดีกับเรื่องอะไร
 
หลังจากนั้นหลวงพ่อได้รับทราบว่า ตัวท่าน พร้อมด้วยหลวงพ่อสุเมโธ พระอาจารย์อมโร และพระอาจารย์ชยสาโร ได้รับนิมนต์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้พระอาจารย์ทั้งสี่ท่านเข้ารับเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ในตำแหน่งเจ้าคุณ ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ให้แก่ทั้งสี่ท่านด้วยพระองค์เอง หลวงพ่อจึงได้เดินทางไปประเทศไทยทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้น
 
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม หลวงพ่อปสนฺโน พระอาจารย์อมโร และ พระอาจารย์ชยสาโร (หลวงพ่อสุเมโธ ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์นี้ได้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ) ได้รับเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ใหม่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในกรุงเทพมหานครฯ
 
รายละเอียดของสมณศักดิ์ใหม่เป็นดังต่อไปนี้:
 
หลวงพ่อสุเมโธ ได้รับสมณศักดิ์ใหม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวิเทศ

หลวงพ่อปสนฺโน ได้รับสมณศักดิ์ใหม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวิเทศ

พระอาจารย์อมโร ได้รับสมณศักดิ์ใหม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระราชพุทธิวรคุณ

พระอาจารย์ชยสาโร ได้รับสมณศักดิ์ใหม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระราชพัชรมานิต
 

 วิดีโองานพระราชพิธี

 
หลวงพ่อและพระอาจารย์ท่านอื่นๆ ได้แสดงพระธรรมเทศนาในงานฉลองการรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ณ โรงเรียนทอสี ในระหว่างที่ท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ

วิดีโอพระธรรมเทศนา

นอกจากนั้น พระอาจารย์ทุกๆท่านยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานครฯ
 
ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศงานทั้งหมดนี้ได้จากลิงค์ใต้ภาพด้านล่าง

ภาพจากพระราชพิธี

รวมภาพจากพระราชพิธีเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อปสนฺโน

;