ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินวัดป่าอภัยคีรี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10.30 น.

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินวัดป่าอภัยคีรี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10.30 น.

ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ซึ่งเป็นประเพณีที่บัญญัติโดยพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนิกชนชาวเถรวาทได้ปฏิบัติตามสืบทอดกันมาช้านานจนถึงปัจจุบัน จุดสำคัญของพิธีนี้คือการที่คณะสงฆ์จะร่วมมือกันตัดเย็บและย้อมสีผ้าขาวที่ได้รับถวาย เพื่อทำเป็นสบงหรือจีวรก่อนรุ่งสาง และนำไปถวายให้แก่พระสงฆ์อาวุโสรูปใดรูปหนึ่งที่คณะสงฆ์ลงมติเลือกตามความเหมาะสม

จดหมายต่อไปนี้เป็นจดหมายจากประธานคณะกรรมการ, คุณ Paul Catasus, ซึ่งได้กล่าวสรุปเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอภัยคีรีในช่วงที่ผ่านมา และรวมถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆของกิจกรรมในงานกฐินสามัคคีที่กำลังจะเกิดขึ้น


เรียน พุทธศาสนิกชน และลูกศิษย์วัดป่าอภัยคีรีทุกท่าน

ในปีที่ผ่านมาจัดได้ว่าเป็นปีที่พิเศษอีกปีหนึ่งของชุมชนเรา เนื่องจากคณะสงฆ์วัดอภัยคีรีได้เติบโตและมีความมั่นคงมากพอสมควรแล้ว หลวงพ่อปสนฺโน จึงได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อหลีกเร้นภาวนาเป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งปี และมอบหมายให้อาจารย์กรุณาธมฺโมและอาจารย์ญาณิโก ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสร่วมกัน ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาหลวงพ่อปสนฺโนได้เดินทางกลับมายังวัดอภัยคีรี แต่ภายในเวลาไม่นานท่านก็ได้รับนิมนต์ไปยังประเทศไทยตามพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พร้อมกับหลวงพ่อสุเมโธ, อาจารย์อมโร (อดีตเจ้าอาวาสร่วม วัดป่าอภัยคีรี), และอาจารย์ชยสาโร ซึ่งพระมหากรุณาโปรดเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและยังเสมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ถึงการเติบโตของชาวคณะสงฆ์ตะวันตก และในขณะนี้หลวงพ่อปสนฺโนได้กลับมาพำนักที่วัดป่าอภัยคีรีและดำรงตำแหน่งพระเถระที่ปรึกษาให้กับทางวัดอีกด้วย

ในปลายปี ค.ศ. 2018 ได้มีผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะออกนามท่านหนึ่งติดต่อมาทางวัด เพื่อช่วยทางวัดจัดหาที่พักให้สำหรับพระเถระอาวุโส ซึ่งบังเอิญเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางคณะกรรมการบริหารงานของวัดก็กำลังศึกษาหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่พักของพระเถระอาวุโสอยู่ด้วยเช่นกัน และในที่สุด การจัดซื้อสันติวิหารก็เสร็จสิ้นในต้นปี ค.ศ. 2019 ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขของผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์จะออกนามท่านนี้ ทำให้ขณะนี้วัดป่าอภัยคีรีอยู่ในสถานะที่จะดูแลพระเถระผู้อาวุโสได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของคณะสงฆ์วัดอภัยคีรี ก็ได้มีการเติบโตและขยายขึ้นอีก โดยในปีที่ผ่านมามีการบรรพชาสามเณรใหม่เพิ่มขึ้นถึง 3 รูปได้แก่ สามเณรโชติมนฺโต, สามเณรธมฺมวโร, และสามเณรจันทสีโล และมีการอุปสมบทพระภิกษุ 2 รูป ได้แก่ ท่านรักขิโต และ ท่านจิตตปาโล ด้วยจำนวนพระเณรรูปใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพระสงฆ์รูปอื่นๆที่เดินทางกลับมาพักอาศัยที่วัด ทางวัดจึงมีการวางแผนที่จะสร้างกุฏิเพิ่มอีกเป็นจำนวน 4-5 หลัง โดยจะเริ่มต้นการก่อสร้างในปีหน้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี กับหลวงพ่อปสนฺโน, อาจารย์เสก, อาจารย์กรุณาธมฺโม, อาจารย์ญาณิโกและคณะสงฆ์วัดป่าอภัยคีรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เวลา 10.30 น. ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพบปะเพื่อนเก่าและใหม่ ในบรรยากาศแห่งความสงบ ความปิติยินดี และมาร่วมกันฉลองวันสิ้นสุดของช่วงเข้าพรรษาในปีนี้

ด้วยความปรารถนาดี จากคณะกรรมการสังฆปาละ

Paul Catasus, ประธานคณะกรรมการ


เนื่องด้วยประเพณีทอดกฐินเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ร่วมบริจาคสิ่งของอื่นๆกับทางวัด นอกเหนือจากผ้าขาวสำหรับตัดเย็บและย้อมในวันกฐิน ทางวัดจึงได้จัดทำรายการสิ่งของอื่นๆที่ทางวัดมีความจำเป็นต้องใช้ Kathina Dana List ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากรายการดังกล่าว

ขออนุโมทนาในความตั้งใจอันเป็นกุศลของท่าน

อาจารย์ญาณิโก ตัวแทนคณะสงฆ์

;