ภิกขุโพธิจะแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคมนี้

ภิกขุโพธิจะแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคมนี้

ภิกขุโพธิ พระมหาเถระนักปราชญ์ในสายศรีลังกา ได้แสดงความเมตตาต่อคณะสงฆ์และฆราวาสวัดอภัยคีรีด้วยการรับนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคมนี้ โดยจะมีการสวดมนต์และนั่งสมาธิในเวลา ๑๔:๐๐ น. ตามตารางวันอาทิตย์ปกติของวัด และพระธรรมเทศนาจะเริ่มในเวลา ๑๕:๐๐ น. ทางวัดจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรมด้วยกัน

Bhikkhu Bodhi

ถ้าท่านไม่สามารถมาวัดในวันอาทิตย์นี้ได้ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนานี้ได้ทางยูทูปตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

ภิกขุโพธิเป็นพระนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงผู้ซึ่งได้แปลพระสูตรมากมาย และงานแปลของท่านได้รับการพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้รวมถึงมัชฌิมนิกาย, สังยุตตนิกาย, และสุตตนิบาตซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ด้วย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภิกขุโพธิได้แสดงพระธรรมเทศนาที่วัดอภัยคีรีเรื่องพระธรรมคำสอนจากอาฬวกะสูตรด้วย

ท่านสามารถอ่านประวัติและผลงานของภิกขุโพธิได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

;