ขอเชิญร่วมงานฉลองวันเกิดและงานเกษียณอายุของหลวงพ่อปสันโน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้

ขอเชิญร่วมงานฉลองวันเกิดและงานเกษียณอายุของหลวงพ่อปสันโน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้

ทางวัดมีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมงานฉลองวันเกิดปีที่ 69 ของหลวงพ่อปสันโน และงานเกษียณอายุของหลวงพ่อ หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีมากว่า 20 ปี ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้

หลวงพ่อปสันโนได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสของวัดป่าต่างๆในสาขาของหลวงปู่ชา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมระยะเวลากว่า 40 ปี และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้ ท่านจะก้าวลงจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีและเดินทางไปภาวนาและปลีกวิเวกในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นหลวงพ่อมีแผนจะกลับมาพำนัก ณ วัดอภัยคีรี เพื่อเป็นหลักและกำลังใจในการภาวนา และเพื่อให้คำปรึกษาต่างๆแก่คณะสงฆ์ โดยผู้ที่จะรับตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดอภัยคีรีต่อจากหลวงพ่อปสันโน คือพระอาจารย์กรุณาธัมโม และพระอาจารย์ญาณิโก (ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสร่วมกัน)

งานฉลองครั้งนี้จะเริ่มหลังจากการถวายเพลในเวลา 11:00 น. และต่อไปจนถึงการทำวัตรในวันอาทิตย์ตามปกติ คือเวลา 14:00 น. และจะมีการแสดงพระพระธรรมเทศนาโดยอาจารย์สุจิตโต (พระอาคันตุกะ) หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเช็คได้ที่ปฏิทินของวัด

;