ขอเชิญร่วมงานฉลองวันเกิดและงานเกษียณอายุของหลวงพ่อปสันโน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้

ขอเชิญร่วมงานฉลองวันเกิดและงานเกษียณอายุของหลวงพ่อปสันโน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้

ทางวัดมีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมงานฉลองวันเกิดปีที่ 69 ของหลวงพ่อปสันโน และงานเกษียณอายุของหลวงพ่อ หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีมากว่า 20 ปี ใน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ หลวงพ่อปสันโนได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสของวัดป่าต่างๆในสาขาของหลวงปู่ชา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมระยะเวลากว่า 40 ปี และในเด…

พระอาจารย์สุจิตโตจะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรี ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018

พระอาจารย์สุจิตโตจะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรี ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018

ทางวัดมีความยินดีจะเรียนให้ท่านทราบว่า พระอาจารย์สุจิตโต (อดีตเจ้าอาวาสวัดจิตตวิเวก เมืองชิตเฮิร์สต์ ประเทศอังกฤษ) จะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีในช่วงวันที่ 7-11 กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นท่านจะเดินทางไปเยี่ยมและแสดงพระธรรมเทศนาในหลายๆแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดเดือนกรกฎาคม ถ้าหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเช็คเว็บไซต์ของพระอาจารย์สุจิตโต พระอาจารย์สุจิตโตจะแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม เวลาบ…

ตารางงานเดือนมิถุนายน

ตารางงานเดือนมิถุนายน

ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานฉลองศาลาต้อนรับหลังใหม่ของวัดป่าอภัยคีรีกับเรา ด้วยการเข้าร่วมฟังธรรมะและปฏิบัติธรรม 3 วันช่วงวันสุดสัปดาห์ คือ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม นอกจากมีการปฏิบัติธรรมในวันสุดสัปดาห์แล้ว ช่วงระหว่างวันก่อนสุดสัปดาห์ยังมีการแสดงธรรมะและการมาเยือนของคณะครูบาอาจารย์อาวุโสในสายหลวงปู่ชา ผลของการทำงาน 6 ปี ศาลาต้อนรับหลังใหม่น…

2018 Monastic Thanksgiving Retreat

2018 Monastic Thanksgiving Retreat

Led by the Abhayagiri Community November 17-25, 2018 at Mount Madonna Center in Watsonville, CA (near Santa Cruz) Abhayagiri Monastery in Redwood Valley, California and the Sanghapala Foundation invite you to join Ajahn Sudanto, Ajahn Karunadhammo, Ajahn Nyaniko, Debbie Stamp and others from the Abhayagiri Community for a 9-day retreat over the Thanksgiving holiday. We will create a monastery envi…

Sat. June 2 Upāsikā Day & Sun. June 3 Community Work Day

Sat. June 2 Upāsikā Day & Sun. June 3 Community Work Day

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Saturday, June 2, a day of community, Dhamma study, and meditation. Our theme for the day will be “Devotion and Ritual: Chanting.” Luang Por Pasanno and senior monastics of Abhayagiri have graciously offered to lead us in an exploration of the practices, purposes and meanings of greater- and lesser-known chants in…

ความก้าวหน้าโครงการกำจัดเชื้อเพลิงภายในวัด

ความก้าวหน้าโครงการกำจัดเชื้อเพลิงภายในวัด

ในช่วงเดือนตุลาคมขณะที่เกิดไฟป่าลุกไหม้พื้นที่ทางแถบหุบเขาเร็ดวู๊ด จนเพลิงไฟเกือบจะลุกไหม้วัดป่าอภัยคีรีนั้น นอกจากจะนำมาซี่งความสูญเสียอย่างมหันต์ต่อญาติโยมผู้อาศัยอยู่รอบๆวัดของเราแล้ว ญาติโยมทั้งหลายยังได้กล่าวเปิดเผยถึงแรงศรัทธาที่มีต่อคณะสงฆ์ อุบาสกและอุบาสิกาวัดป่าอภัยคีรีอย่างสุดซึ้ง หลังเหตุการณ์ไฟป่า มีกัลยาณมิตรและญาติธรรมจำนวนมากได้แสดงความห่วงใยและถวายวัตถุปัจจัยที่จำเป็น พร้อมทั้งช่วย…

งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร - เวลาใหม่

งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร  -  เวลาใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม: งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร ขอเรียนเชิญญาติโยมเข้าร่วมงานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุณวีโรและสามเณรติสสโร โดยท่ีทางวัดจะจัดให้มีขี้นที่ศาลาพิธี ขอแจ้งให้ทราบว่า เวลาเริ่มงานของพิธีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศ แต่คาดว่าน่าจะเริ่มขื่นหลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจอาหารเพลแล้ว ในระหว่างช่วงเวลา 13.00 น - 17.00 น ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้…

ขอเชิญร่วมงานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม นี้

ขอเชิญร่วมงานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่  29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม นี้

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา ในช่วงงานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้ พิธีเฉลิมฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่จะ เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน โดยจะมีครูบาอาจารย์พระป่าในสายหลวงปู่ชา สุภัทโท หลายท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ หลวงพ่อเลี่ยม, หลวงพ่อจันดี, หลวงพ่อวีรธัมโม, อาจารย์ชยสาโร, อาจารย์โสณะ, อาจารย์คงฤทธิ์, อาจารย์ป…

เชิญอ่านบทสัมภาษณ์หลวงพ่อปสันโนในนิตยสาร "อะ เดย์"

เชิญอ่านบทสัมภาษณ์หลวงพ่อปสันโนในนิตยสาร "อะ เดย์"

ในระหว่างที่หลวงพ่อพำนักอยู่ที่เมืองไทย ทางนิตยสาร “อะ เดย์” ได้สัมภาษณ์หลวงพ่อและตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นี้แล้ว ขอเชิญท่านอ่านบทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ที่ https://goo.gl/B3z4Us

Upāsikā Renewal Day: Readings from the new Ajahn Chah biography, with reflections from Luang Por Pasanno

Upāsikā Renewal Day: Readings from the new Ajahn Chah biography, with reflections from Luang Por Pasanno

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Saturday, April 21st, 2018, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. All are welcome, whether or not you have attended these teaching days before. If you are unable to attend in person, you are invited to join in the live-stream through the following link: https://www.youtube.com/watch?v=oaG4FpK6…