ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 17-18 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 17-18 ตุลาคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลวงพ่อปสันโนและพระสงฆ์บางรูปได้เดินทางเข้าไปสำรวจดูบริเวณวัดในเบื้องต้น หลังจากที่ได้รับข่าวว่าพวกท่านได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปในวัดได้หลังเพลิงไหม้สงบลง คลิกที่นี่เพื่อชมรูปถ่ายการสำรวจวัดในเบื้องต้น ในวันพุธ คณะสงฆ์และฆราวาสของวัดอภัยคีรีกราบนมัสการลาพระอาจารย์เหิงหลิว และร่ำลาคณะสงฆ์แห่งวัดพระพุทธรูปหมื่อนพระองค์ หลังจากนั้นพวกเราได้เดินทางกลับวัดอภัยคีรีด้วยรถยนต์แปดคั…

Okay To Visit the Monastery (Was โปรดอย่ามาที่วัดเวลานี้)

Okay To Visit the Monastery (Was โปรดอย่ามาที่วัดเวลานี้)

[Update - October 26, 2017] Abhayagiri Monastery is now open to the public. The following article has been kept for reference. ทางวัดขอให้ญาติโยมงดการมาเยือนวัด ณ เวลานี้ ท่านคงได้ทราบข่าวดีแล้วว่า ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะสงฆ์จะได้กลับสู่วัด ทว่าวัดยังไม่อาจเปิดแก่สาธารณชนได้ บริเวณเรดวู้ดวาเลย์ยังมีจุดตรวจหลายที่และเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้อาศัยย่านนี้เข้ามาในพื้นที่ เนื่องจา…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 16 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 16 ตุลาคม 2560

ประกาศสำคัญ: ณ วันนี้ คือวันที่ 17 ตุลาคม พ. ศ. 2560 วัดอภัยคีรียังไม่อาจเปิดให้สาธารณชนเข้ามาได้ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยและทางวัดพร้อม เราจะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้ง ระหว่างการประชุมของคณะเราเช้านี้ หลวงพ่อปสันโนได้อ่านอีเมลของท่านโกวิโล เล่าถึงข้อคิดธรรมะจากหลวงพ่อเลี่ยม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: Don’t Let Your Thoughts Get you Down by Luang Por Liem เด็บบี้ได้แจ้งว่า เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ปร…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 15 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 15 ตุลาคม 2560

วันนี้สมาชิกส่วนมากของอภัยคีรีเดินทางลงไปเมืองฟรีมอนท์ เพื่อจัดพิธีทอดกฐินที่ได้รับความเอื้อเฟื้อให้มาจัดที่วัดพุทธานุสรณ์ มีญาติโยมหลายร้อยคนพร้อมใจกันมาร่วมให้ความช่วยเหลือและอุปถัมภ์วัดอภัยคีรี ดังภาพงานกฐิน. และหากท่านมีภาพกิจกรรมในวันนี้ กรุณาส่งมาแชร์กับทางวัด. ก่อนที่พิธีทอดผ้ากฐินจะเริ่มขึ้น หลวงพ่อปสันโนได้แจ้งข่าวค่อนข้างดีว่า สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ภายในอาณาบริเวณวัดของเรายังปลอดภัย และใน…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 14 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า 14 ตุลาคม 2560

เช้านี้ คณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตรเช้า นับเป็นการปฏิบัติข้อวัตรที่เรากลับมาทำครั้งแรกนับจากการอพยพหนีไฟ หลังจากนั้น ในการประชุมช่วงเช้า เด้บบี้แจ้งข่าวที่ได้รับมาจากการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่เขตในช่วงค่ำที่ผ่านมา มีการยืนยันว่าทีมดับไฟจำนวนมากกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ Redwood Valley รวมถึงบริเวณวัดของเรา มีการจัดเจ้าหน้าที่สู้ไฟตัวยงไปยังจุดล่อแหลมต่างๆ รวมทั้งที่สันเขาเหนืออภัยคีรี เด็บบี้บอกว่า มีสิ่งบ่…

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกฐิน และรับอาสาสมัครช่วยงาน

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกฐิน และรับอาสาสมัครช่วยงาน

ประกาศสำคัญจากทางวัด สำหรับท่านที่จะมาร่วมงานกฐินที่ วัดพุทธานุสรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมนี้ เนื่องจากที่จอดรถในวัดพุทธานุสรณ์มีจำกัดมาก กรุณาร่วมโดยสารรถยนต์มากับเพื่อนๆของท่าน (carpool) จะเป็นการดียิ่งขึ้นถ้าท่านสามารถนั่งรถไฟ BART มาลงที่สถานี Union City ได้ และทางวัดจะจัดรถมารับส่งท่านเพื่อไปวัดพุทธานุสรณ์ทุกๆ 15 นาทีโดยประมาณ ถ้าท่านมีรถแวน หรือรถขนาดใหญ่ที่สามารถนั่งได้หลายคน และท่านต้อง…

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ย้ายไปวัดพุทธานุสรณ์)

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ย้ายไปวัดพุทธานุสรณ์)

พิธีทอดกฐินจะเริ่มเมื่อเวลา 12:30 นาฬิกา (ไม่ใช่ 13:00 นาฬิกาตามที่ประกาศครั้งแรก) ทางวัดขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการจัดงานกฐินตามปกติในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมนี้ แต่จะย้ายสถานที่ไปจัดที่วัดพุทธานุสรณ์แทน กรุณาเช็คเว็บไซต์ของวัดพุทธานุสรณ์ได้ที่ http://www.watbuddha.org/ และที่อยู่ของวัดพุทธานุสรณ์คือ > 36054 Niles Blvd. > Fremont, CA > 94536 นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว หลังจากออกพรรษาเหล่าอุบาสกอุบาส…

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

ความเป็นไปท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่า วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

ในวันนี้ พวกเราจัดให้เป็นวันแห่งการให้และตอบแทนน้ำใจด้วยจิตอาสาช่วยเหลือชาววัด City of Ten Thousand Buddhas (CTTB) ด้วยการช่วยทำอาหารในครัวและทำความสะอาด พระอาจารย์หลายรูปได้อาสาไปสอนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและนักเรียนมัธยมปลายชายแห่ง CTTB บางรูปเดินทางเข้าไปช่วยเก็บกวาดและเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ให่แก่ศูนย์สุทธนะในเมืองยูคาย่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CTTB หลังจากที่หลวงพ่อปสันโนท่านทราบถึงความมุ่งมั่…

ลำดับเหตุการณ์ไฟป่าพื้นที่เรดวู้ด (Redwood Complex Fire) จากวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับเหตุการณ์ไฟป่าพื้นที่เรดวู้ด (Redwood Complex Fire) จากวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระอาจารย์โชติปาโลได้กรุณามอบบันทึกเหตุการณ์ไฟป่าในบริเวณที่เรียกโดยกองป่าไม้และควบคุมไฟป่าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (Cal Fire) ว่า Redwood Complex Fire โดยลำดับความเป็นไปที่ชาววัดอภัยคีรีได้ประสบนับจากวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 Cal Fire รายงานมาว่า ไฟป่าขนาดใหญ่เริ่มก่อตัวบริเวณ Redwood Valley เมื่อดึกของคืนวันอาทิตย์ นับว่าโชคช่วยให้สมาชิกวัดคนหนึ่งตื่นขึ้นมาเวลาตี 2 และ…

การให้ความช่วยเหลือวัดจากเหตุเพลิงไหม้

การให้ความช่วยเหลือวัดจากเหตุเพลิงไหม้

หลายๆท่านได้ถามทางวัดว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือวัด รวมทั้งฆราวาสผู้สนับสนุนวัดที่สูญเสียบ้านไปในกองเพลิงได้อย่างไรหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ทางวัดใคร่ขอขอบคุณในความเมตตากรุณา, น้ำใจไมตรี, และความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของท่านในวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากในขณะนี้เพลิงยังคงไหม้อยู่ทั้งในบริเวณใกล้วัดและใกล้บ้านของฆราวาสผู้สนับสนุนวัด จึงเป็นการยากที่ทางวัดจะทราบว่าพวกเราต้อ…