ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและนั่งสมาธิในวันสิ้นปี

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและนั่งสมาธิในวันสิ้นปี

ทางวัดจะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดในวันสิ้นปี และเนื่องจากวันปีใหม่ตรงกับวันพระ พระสงฆ์จึงจะไปบิณฑบาตในเมืองยูไคย่าห์และเรดวูดแวลลีย์ตามปกติ กำหนดการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม (วันสิ้นปี) ๙:๔๕ น. เดินทางมาถึงวัด ๑๐:๑๕ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ * ๑๐:๔๕ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร ๑๑:๐๐ น. พระสงฆ์สวดให้พร ๑๔:๐๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนา ๑๗:๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ ๑๙:๓๐ น. ร่วม…

Forest Work Day Sunday Dec. 10 - Afternoon progam canceled

Forest Work Day Sunday Dec. 10 - Afternoon progam canceled

As the end of the year draws near and the Abhayagiri community prepares for Winter Retreat, there is still much trail maintenance and fire prevention work to do in the forest. We will therefore focus on working in the forest this weekend and have canceled the usual 2 pm Sunday program on Dec. 10. You are welcome to join us for the Sunday work afternoon, which will begin at 1 pm. For those interest…

แนะนำสามเณรรักขิตโต สามเณรจิตตปาโล และอนาคาริกจอร์แดน

แนะนำสามเณรรักขิตโต สามเณรจิตตปาโล และอนาคาริกจอร์แดน

เมื่อวันทื่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีพิธีบวชที่วัดอภัยคีรีให้แก่จอร์แดนเป็นอนาคาริก และอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา คือ วันทื่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการอุปสมบทสามเณรสองรูป คือ สามเณรรักขิตโต และสามเณรจิตตปาโล (หรือชื่อเดิมคือ อนาคาริกแกรี่และอนาคาริกไรอั้น ตามลำดับ) ท่านสามารถรับชมวิดิโอพิธีอุปสมบทได้ตามลิงค์ พร้อมกับภาพถ่ายข้างล่างนี้: [Sāmaṇera Ordination] Sāmaṇera Ordination of Anagārikas Gary…

Upāsikā Day: Practice in Daily Life - Working With High-Dose Dukkha

Upāsikā Day: Practice in Daily Life - Working With High-Dose Dukkha

We hope you can join us at Abhayagiri Buddhist Monastery for the next Upasika Day on Saturday, December 9, a day of community, Dhamma study, meditation, and renewal. All are welcome, whether or not you have attended these teaching days before. Our theme for the day will be: Practice in Daily Life: Working With High-Dose Dukkha. Senior monastics of Abhayagiri have graciously offered to lead us in a…

Sāmaṇera Ordinations of Anagārikas Gary and Ryan

Sāmaṇera Ordinations of Anagārikas Gary and Ryan

On November 21st, all are welcome to attend the ceremony in which Anagārikas Gary and Ryan will ordain as Sāmaṇeras or novices. The ceremony will take place in the Reception Hall and will be livestreamed at: https://youtu.be/FjIcJNPvxtc The program will begin with evening puja at 7:00 PM. The ordination ceremony will likely start between 8:15–8:45 PM. Please see our calendar for additional details…

Thanksgiving Monastic Retreat 2016 Audio Now Available

Thanksgiving Monastic Retreat 2016 Audio Now Available

All 26 talks given by Ajahn Pasanno, Ajahn Karunadhammo, Ajahn Sudanto, and Debbie Stamp at the 2016 Thanksgiving Monastic Retreat in Santa Rosa, California from November 18 to November 27 are available for online browsing, on our talks page, can be downloaded as a 586 MB zip file, and requested as an MP3 CD.

Anagārika Ordination for Jordan

Anagārika Ordination for Jordan

On November 14th, Long-term resident Jordan will take on the white robes of an anagārika. You are welcome to join for the beginning of his monastic training and hear Ajahn Pasanno’s advice for those embarking on the monastic path. Puja will begin as usual at 7:00 pm, followed by the ceremony around 8:00-8:30 pm.

วัดอภัยคีรีเปิดต้อนรับผู้มาเยือน แต่ของดเข้าเส้นทางเดินเขา

วัดอภัยคีรีเปิดต้อนรับผู้มาเยือน แต่ของดเข้าเส้นทางเดินเขา

ในขณะนี้ จำนวนจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ถนนทอมคายเริ่มลดน้อยลงแล้ว ทางวัดจึงยินดีต้อนรับกัลยาณมิตรและญาติโยมให้มาเยือนอีกครั้ง ทว่า เส้นทางเดินเขาของวัดยังไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และยังต้องมีการตรวจซ่อมบำรุงเสียก่อน พร้อมกับการทบทวนสภาพหลังจากมีฝนตกมากขึ้น อนื่ง ในการขับรถผ่านบนถนน East Road, West Road และ Tomki Road ขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติดังนี้: ขับรถช้าลงและระมัดระวัง ใส่ใจในเจ้าหน้าที่ทำงานตามท…

กองทุนเพื่อป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงเส้นทางบนเขา

กองทุนเพื่อป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงเส้นทางบนเขา

ขณะนี้ชาวอภัยคีรีได้คืนสู่วัดของเราแล้ว พร้อมด้วยโยมดีและโยมซอนดร้ามิตรสนิทและโยมอุปถากวัด ผู้ที่สูญเสียบ้านของแต่ละคนไปในอัคคีภัยที่ผ่านมา โยมทั้งสองจะพำนักอยู่กับเราระหว่างการจัดหาที่อยู่ใหม่และการจะสร้างบ้านทดแทนได้อย่างไร เพื่อนบ้านในเขตนี้ที่พบกับการสูญเสียก็กำลังเริ่มต้นกันใหม่อย่างช้าๆ ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่ช่อมบำรุงทางก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องตามถนนทอมคาย ในการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ตัดต…

ด้วยความซาบซึ้งในจิตเมตตาและน้ำใจในวิกฤติไฟป่า

ด้วยความซาบซึ้งในจิตเมตตาและน้ำใจในวิกฤติไฟป่า

นับแต่ข่าวไฟป่าอันส่งผลแก่ชาววัดอภัยคีรีได้แพร่สะพัดออกไป ก็มีสายธารน้ำใจจากญาติโยมมากมายหลั่งไหลมาโดยมิขาดสาย เพื่อให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้งได้ร่วมกันซื้อบัตรของขวัญจ่ายกับข้าวตามที่ทางวัดประกาศขอไป แหละชาววัดอภัยคีรีก็ได้รับบัตรของขวัญดังกล่าวเป็นจำนวนมากภายในสองสามวันที่ผ่านมา นับว่า ได้รับบัตรจ่ายกับข้าวพอเพียงแล้วสำหรับความจำเป็นแล้ว พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจในเมตตาจิตและน้ำใจจากทุกท่าน และขออนุโ…