ความก้าวหน้าโครงการกำจัดเชื้อเพลิงภายในวัด

ความก้าวหน้าโครงการกำจัดเชื้อเพลิงภายในวัด

ในช่วงเดือนตุลาคมขณะที่เกิดไฟป่าลุกไหม้พื้นที่ทางแถบหุบเขาเร็ดวู๊ด จนเพลิงไฟเกือบจะลุกไหม้วัดป่าอภัยคีรีนั้น นอกจากจะนำมาซี่งความสูญเสียอย่างมหันต์ต่อญาติโยมผู้อาศัยอยู่รอบๆวัดของเราแล้ว ญาติโยมทั้งหลายยังได้กล่าวเปิดเผยถึงแรงศรัทธาที่มีต่อคณะสงฆ์ อุบาสกและอุบาสิกาวัดป่าอภัยคีรีอย่างสุดซึ้ง หลังเหตุการณ์ไฟป่า มีกัลยาณมิตรและญาติธรรมจำนวนมากได้แสดงความห่วงใยและถวายวัตถุปัจจัยที่จำเป็น พร้อมทั้งช่วยจัดตั้งกองทุนสำหรับการซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพต่างๆภายหลังเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้ คณะผู้อุปถัมภ์ชาวไทยยังได้แสดงความห่วงใยจากใจและให้กำลังใจ ขณะเข้ากราบคารวะหลวงพ่อปสันโนและคณะฯ ระหว่างที่หลวงพ่อท่านเดินทางมาเยือนเมืองไทยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ความปรารถนาดีและน้ำใจไมตรีที่ได้รับ ช่วยปลุกใจให้คณะสงฆ์ อุบาสกและอุบาสิกา เริ่มงานขยายแนวป้องกันไฟป่าทั้งภายในและโดยรอบพื้นที่วัดฯ ในช่วงเวลาเช้าส่วนใหญ่ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา พระเณรและญาติโยมจะสวมใส่แจ็คเก็ตเก่ามีรอยปะชุนและถุงมือหนาเดินฝ่าอากาศหนาวเย็นยามเช้า ไปตัดและลากลำเลียงไม้ที่ตายแล้วรอบๆอาคารศาลาต่างๆ การทำแนวป้องกันไฟไหม้โดยรอบกุฏิที่พักสงฆ์ อาคารศาลาเอนกประสงค์ โรงเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เรือนพักญาติโยม คาสซาเซเรน่า และอาคารอื่นๆ เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้รอดพ้นจากไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า กองซากเศษไม้ที่ถูกตัดเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และร่องรอยผื่นแดงจากพิษของหญ้าโอ๊ครอบข้อมือข้อเท้าของพระเณรพิสูจน์ให้เห็นถึงการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เป็นงานที่ถูกดลใจ

“การกำจัดเชื้อเพลิงดูดีขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา” เป็นคำวิพากษ์ที่ท่านสุหัจโจกล่าวหลังจากใช้เวลาหลายวันลากถังน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากบริเวณพื้นที่โดยรอบกุฏิเล็กต่างๆซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพระเณร นี่หมายความว่ากุฏิที่พักและอาคารศาลาต่างๆของเราได้รับการป้องกันเพลิงไหม้ดีกว่าที่เคยเป็นมา

นอกจากพระเณร อุบาสกและอุบาสิกาของวัดฯ จะร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานกันเองแล้ว ทางวัดฯ ยังได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆมาช่วยทำงานหลากหลายอย่างให้สำเร็จลุล่วงอีกด้วย กองทุนต่างๆที่ทางวัดฯได้รับบริจาคมาจากกัลยาณมิตรและผู้อุปถัมภ์หลังเหตุการณ์ไฟป่า ถูกใช้เป็นค่าจ้างแรงงานกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาตินี้ได้มาช่วยงานเป็นเวลาสี่สัปดาห์แล้ว ทางกลุ่มฯ มาช่วยตัดแต่งพุ่มไม้ให้พื้นที่โปร่งโล่งขึ้น เพื่อเป็นการขยายแนวป้องกันอัคคีภัยรอบๆกุฏิที่พักและอาคารศาลาต่างๆ รวมถึงขยายเส้นทางเดินเพื่อให้นักผจญเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในวัดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สมาชิกทั้งห้าท่านของกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นกำลังสนับสนุนที่ดีต่อคณะสงฆ์ฯ สมาชิกกลุ่มทั้งห้าท่านมาตั้งเต็นท์พักค้างแรมอยู่ภายในวัด และบางโอกาสก็มาร่วมรับประทานอาหารและดื่มชากาแฟกับคณะสงฆ์ฯ

ขณะที่งานกำจัดเชื้อเพลิงนี้จะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฏาคม แต่มาตรการป้องกันอัคคีภัยจะเริ่มดำเนินไปตั้งแต่บัดนี้ และในปีต่อๆไปจะมีการปรับปรุงบำรุงรักษาตามสภาพต่างๆที่ควรจะทำ คณะสงฆ์ อุบาสกและอุบาสิกาหวังว่า การดูแลรักษาวัดและพื้นที่ป่าโดยรอบ จะเป็นการแสดงความเคารพต่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และศรัทธาญาติโยม ซึ่งคอยปกป้องคุ้มครองวัดป่าอภัยคีรีในฐานะที่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะมาอุทิศตนปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นตามแนวทางของพระพุทธเจ้า

หากท่านผู้ใดสนใจชมภาพการทำงานกำจัดเชื้อเพลิงภายในวัด โปรดเยี่ยมชมภาพของเรา

;