ขอเชิญร่วมงานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม นี้

ขอเชิญร่วมงานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่  29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม นี้

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา ในช่วงงานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้

พิธีเฉลิมฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่จะ เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน โดยจะมีครูบาอาจารย์พระป่าในสายหลวงปู่ชา สุภัทโท หลายท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ หลวงพ่อเลี่ยม, หลวงพ่อจันดี, หลวงพ่อวีรธัมโม, อาจารย์ชยสาโร, อาจารย์โสณะ, อาจารย์คงฤทธิ์, อาจารย์ประทีป, อาจารย์สุทันโต, และอาจารย์อจโล โดยในช่วง 3 วันแห่งการฉลองศาลาใหม่นี้ จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาคันตุกะ, การปฏิบัติธรรม, การถวายภัตตาคารแก่คณะสงฆ์, และจบด้วยพิธีมอบถวายศาลาใหม่แด่คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม

ศาลาใหม่หลังนี้ได้ใช้เวลาในการก่อสร้าง 6 ปี และตัวศาลาประกอบไปด้วยห้องโถงใหญ่สำหรับทำวัตรและนั่งสมาธิ, ห้องครัว, ห้องสมุด, รวมทั้งห้องและเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยทางวัดหวังว่าศาลานี้จะเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมต่างๆของวัดของทั้งในส่วนของสงฆ์และฆราวาสตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ทางวัดหวังว่าท่านจะมาร่วมงานฉลองศาลาใหม่นี้ได้ และเมื่อใกล้ถึงวันงาน ทางวัดจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบนเว็บไซต์ของวัด อนึ่ง เนื่องจากสถานที่สำหรับจอดรถในวัดมีจำกัด จึงขอให้ท่านร่วมเดินทางมากับเพื่อนของท่าน (carpool)

ดูศาลาใหม่:

ขณะนี้ทางวัดไม่มีที่พักเพียงพอสำหรับต้อนรับแขกที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ แต่ท่านสามารถมาร่วมงานแบบมาเช้า-เย็นกลับได้

;