เชิญอ่านบทสัมภาษณ์หลวงพ่อปสันโนในนิตยสาร "อะ เดย์"

เชิญอ่านบทสัมภาษณ์หลวงพ่อปสันโนในนิตยสาร "อะ เดย์"

ในระหว่างที่หลวงพ่อพำนักอยู่ที่เมืองไทย ทางนิตยสาร “อะ เดย์” ได้สัมภาษณ์หลวงพ่อและตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นี้แล้ว ขอเชิญท่านอ่านบทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ที่ https://goo.gl/B3z4Us

;