การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น และคำเตือนเกี่ยวกับ COVID-19

การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น และคำเตือนเกี่ยวกับ COVID-19

เนื่องจากในขณะนี้สาธารณชนมีความกังวลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ทางวัดอภัยคีรีจึงอยากจะเรียนท่านดังนี้

  1. ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทางวัดจะถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นในคืนวันเสาร์และในวันพระ การถ่ายทอดสดนี้จะรวมถึงการสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และการแสดงพระธรรมเทศนา ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในอนาคตได้ที่ https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery
  2. หากท่านมีอาการคล้ายจะเป็นหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ทางวัดขอความกรุณาให้ท่านอย่าเพิ่งเดินทางมาวัดในขณะนี้ แต่ขอเชิญชวนให้ท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นแทน

ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคต ทางวัดจะเรียนให้ท่านทราบเป็นระยะๆ

;