ประกาศ: การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น

ประกาศ: การถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็น

วัดอภัยคีรีจะทำการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นทุกคืน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ขณะนี้ทางวัดกำลังอยู่ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาว และคณะสงฆ์รวมทั้งฆราวาสส่วนใหญ่ในวัดกำลังเข้ากรรมฐานแบบปิดวาจา และภาวนาในกุฏิของตนบนภูเขา อย่างไรก็ตาม จะมีพระสองสามรูปที่มาปฏิบัติภาวนาร่วมกับหมู่คณะ และเพื่อให้กำลังใจแก่สงฆ์และฆราวาส โดยการทำวัตรเย็นจะเริ่มในเวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกคืน ยกเว้นคืนหลังจากวันพระ

ท่านสามารถเข้าร่วมการทำวัตรเย็นนี้ได้โดยคลิกที่ลิงค์นี้:
https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

ถ้าหากท่านต้องการดูหนังสือทำวัตรสวดมนต์ในรูปแบบ pdf กรุณากดที่ลิ้งค์เหล่านี้:
https://www.abhayagiri.org/media/books/Chanting-Book-Vol-1-Web.pdf
https://www.abhayagiri.org/media/books/Chanting-Book-Vol-2-Web.pdf

;