การถวายปัจจัยแก่ทางวัด

มูลนิธิสังฆปาละ (Sanghapala Foundation)

“พันธกิจของมูลนิธิสังฆปาละ คือการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการสนันสนุนวัดป่าอภัยคีรี และเป็นผู้ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องการเงินการบัญชีของทางวัดตามหลักพระธรรมวินัย”

มูลนิธิสังฆปาละเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของวัดป่าอภัยคีรี เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างเสนาสนะ, การซ่อมบำรุง, งานโครงการต่างๆ, การผลิตหนังสือและสื่อธรรมะอื่นๆ, และใช้สนับสนุนวัดอภัยคีรีในด้านต่างๆ อนึ่ง เงินบริจาคทั้งหมดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

การถวายปัจจัยออนไลน์ผ่าน Network for Good

ท่านสามารถวายปัจจัยแก่ทางวัด (มูลนิธิสังฆปาละ) ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, หรือออนไลน์เช็ค โดยโอนเงินผ่านเว็บไซต์ Network for Good

Make an online Donation through Network for Good

ทางวัดจะได้รับปัจจัยเป็นจำนวน 95% ของจำนวนเงินที่ท่านถวายผ่าน Network for Good และท่านยังสามารถถวายปัจจัยทุกเดือนโดยอัตโนมัติผ่านทาง Network for Good ได้อีกด้วย หากท่านอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านอาจถวายปัจจัยโดยใช้ PayPal แทนการใช้บัตรเครดิต

การถวายปัจจัยโดยใช้เช็คหรือ money order (ในอเมริกาเท่านั้น)

กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่าย

มูลนิธิสังฆปาละ
(Sanghapala Foundation)
16201 Tomki Road
Redwood Valley, CA 95470
USA

กองทุนเพื่อป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงเส้นทางบนเขา

เนื่องจากหลายท่านได้สอบถามว่าจะช่วยเหลืออภัยคีรีได้อย่างไรบ้าง ในการประเมินผลกระทบและรักษาความปลอดภัยจากไฟป่า ทางวัดเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาและขยายเส้นทางบนเขาของวัด ซึ่งได้ช่วยให้พนักงานดับเพลิงได้เข้าปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น และเส้นทางที่กว้างขึ้นก็จะเป็นแนวกันไฟที่มีผลดีต่อการควบคุมไม่ให้ไฟลามในพื้นที่ของวัดได้ง่าย คณะสงฆ์ใคร่จะทำเครื่องป้องกันต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้น ในบริเวณกุฏิต่างๆ พร้อมกับถางพุ่มไม้โดยรอบให้โล่งเตียนยิ่งขึ้น

โครงการป้องกันไฟป่าและซ่อมบำรุงขยายเส้นทางบนเขาดังกล่าว คงเกินกำลังความสามารถที่สมาชิกวัดจะทำเองได้ จำเป็นต้องว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาเส้นทางให้ครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ ทางวัดได้สอบถามไปยังหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Conservation Corps) ให้มาทำโครงการนี้ แต่ยังมิได้เริ่มดำเนินการเนื่องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ ณ เวลานี้ ทางวัดได้ตัดสินใจจัดตั้งกองทุนเพื่อการนี้ และขอเชิญชวนท่านที่มีความประสงค์ได้บริจาคเข้ากองทุนนี้ เพื่อช่วยโครงการทำนุบำรุงเส้นทางและป้องกันไฟป่าให้ทางวัดปลอดภัยต่อไป

การถวายปัจจัยเพื่อผลิตหนังสือและสื่อธรรมะ

ผู้ที่มาเยือนวัดในสายเถรวาทเป็นครั้งแรกอาจสังเกตได้ว่ามีสื่อธรรมะสำหรับให้เปล่าอยู่มากมาย ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่แผ่นพับหรือใบปลิว แต่เป็นหนังสือ, แผ่นซีดี, ปฎิทิน, คำแนะนำในการฝึกสมาธิ, และอื่นๆ มีสื่อธรรมะมากมายมาจากทุกแห่งทั่วโลก ซึ่งผู้ที่สอน, เขียน, หรือเรียบเรียงข้อธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ทุ่มเทกายใจให้แก่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง และสิ่งที่น่าประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ สื่อธรรมอันมากด้วยประโยชน์และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแต่ได้มาโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อหา ในความเป็นจริงแล้ว หนังสือธรรมะหลายเล่มที่ชาวเถรวาทยกให้เป็นหนังสือเล่มโปรดในดวงใจ ก็เป็นหนังสือที่ให้เปล่า โดยมีวลีว่า “สำหรับแจกเป็นธรรมทานเท่านั้น” หรือ “สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ” (การให้ธรรมเป็นทาน เป็นการให้ทานที่เหนือกว่าทานทั้งปวง) โปรยอยู่บนปก

ถึงแม้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีค่ามากจนประเมินค่าไม่ได้ (ดังนั้นจึงเป็นประเพณีที่จะผลิตสื่อธรรมโดยให้เปล่า) แต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการแจกจ่ายสื่อธรรมนั้นยังคงมีอยู่ โชคดีที่ชาวพุทธยังปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน และถวายทานอยู่เป็นนิจ (ทานบารมี เป็นหนึ่งในบารมี 10 ประการ) หนังสือและสื่อธรรมต่างๆสามารถเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ก็เพราะการถวายทานทั้งน้อยและใหญ่ของญาติโยม ทั้งการถวายปัจจัย และการสละเวลาและแรงงานเพื่อช่วยบันทึกเสียงพระธรรมเทศนา, ทำสำเนา, และแจกจ่ายซีดีธรรมะ หนังสือแนะนำการปฏิบัติสมาธิภาวนาได้ถูกแจกจ่ายไปทั่วโลก การทำทานบารมีของญาติโยมเหล่านี้ล้วนเป็นการผดุงรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันหาค่าไม่ได้ เพื่อให้ผู้ที่เสาะแสวงหาพระธรรมได้ค้นพบสื่อธรรมะอย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องซื้อหา และทานบารมีเหล่านี้ได้ส่งผลอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของคนหลายๆคน

สำหรับงานในด้านสื่อธรรมของวัดอภัยคีรีนั้น มีคณะสงฆ์, นักบวช, หรือฆราวาสที่อาสาสมัครรับผิดชอบงานแจกจ่ายจดหมายข่าว, ซีดี, และหนังสือธรรมะ แต่การจัดพิมพ์หนังสือนั้นส่วนใหญ่จะต้องจ้างสำนักพิมพ์จัดทำ ค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือ, รวมทั้งค่าวัตถุดิบในการผลิตและค่าขนส่งเพื่อแจกจ่ายหนังสือนั้นล้วนแต่มาจากเงินบริจาคทั้งสิ้น

ฆราวาสจำนวนมากสามารถร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการพิมพ์หนังสือธรรมะ โดยแต่ละท่านจะถวายเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ได้ หากมีฆราวาสเพียงคนเดียว หรือไม่กี่คน ที่ต้องการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการพิมพ์หนังสือธรรมะ ผู้บริจาคสามารถขอแทรกข้อมูล เช่นชื่อของผู้บริจาค หรืออุทิศส่วนกุศลแด่ญาติพี่น้อง หรือจะไม่ระบุนามผู้บริจาคก็ได้

เนื่องจากทางวัดอภัยคีรียังไม่มีองค์กรที่สนันสนุนด้านการจัดพิมพ์หนังสือและสื่อธรรมะอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ดังนั้นการถวายปัจจัยเพื่อผลิตสื่อธรรมะสามารถทำได้โดยผ่านมูลนิธิสังฆปาละ (Sanghapala Foundation) ซึ่งทางมูลนิธิมีกองทุนสำหรับผลิตสื่อธรรมะเช่นหนังสือ, จดหมายข่าว, ซีดี แยกเป็นสัดส่วนออกจากกองทุนทั่วไป หากท่านมีความสนใจจะถวายปัจจัยเพื่อผลิตสื่อธรรมะ โปรดบริจาคเงินได้ที่

มูลนิธิสังฆปาละ กองทุนเพื่อการผลิตสื่อธรรมะ
(Sanghapala Foundation Publishing Fund)
16201 Tomki Road
Redwood Valley, CA 95470
USA

“เราควรให้ทานอย่างถูกต้องตามกาลเทศะและเหมาะสมกับอัตภาพของเรา ในยามใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกอยากให้ทาน สำหรับนักบวชแล้วสิ่งนั้นอาจจะหมายถึงการสอนธรรมะด้วยจิตกรุณา สอนในสิ่งที่ดีงาม และไม่ต้องใส่ใจว่าผู้ฟังจะชอบในสิ่งที่เราสอนหรือไม่ สำหรับฆราวาส นั่นหมายถึงการให้ในสิ่งที่เรามีเหลือเก็บออมไว้ และต้องการที่จะแบ่งปันแก่ผู้อื่น พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่ามากจนไม่อาจประเมินราคาได้ ดังนั้นเราไม่ควรจะต้องแนะนำกันว่าควรจะบริจาคเงินเป็นจำนวนเท่าไร ผู้ที่เห็นการสอนธรรมะและการให้ทานว่าเป็นเสมือนการจ่ายค่าตอบแทนนั้นเป็นเพียงคนโลภที่น่าขบขัน แทนที่จะคิดเช่นนั้น เราควรจะให้ทานเพราะการให้ทานนั้นมีผลดีต่อจิตใจเรา และเพราะการให้ทานด้วยจิตที่โอบอ้อมอารีนั้นจะช่วยผดุงรักษาพระธรรมเอาไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้”

จากหนังสือ สรณะ (Refuge) โดยพระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสโร