อาสาสมัคร

งานประจำวันและงานไม่ประจำ

ในตอนเช้าของแต่ละวัน วัดป่าอภัยคีรีจะมีการประชุมรวมเพื่อแจกจ่ายงาน ตั้งแต่เวลา 07.30น. ถึง 08.00น. และช่วงเวลาทำงานของแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00น. ถึง 10.30น. ทางวัดฯ มีงานหลากหลายประเภทซึ่งอาสาสมัครทุกท่านสามารถเลือกทำได้ตามความสามารถ (โปรดดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง “งานอาสาสมัคร” ) ทางวัดฯ ยินดีและอนุโมทนากับความช่วยเหลือทุกประเภท สำหรับวันพระและวันหลังวันพระ ‘งด’ การทำงาน ท่านสามารถค้นหาวันพระและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันพระได้ที่เว็บไซต์วัดป่าอภัยคีรี หน้า ปฏิทิน

งานอาสาสมัคร

บางโอกาส วัดป่าอภัยคีรีมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือการทำงานในด้านต่างๆ รวมถึงงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น งานทำอาหาร งานขับรถรับส่ง งานจัดพิมพ์ งานถอดเทปธรรมะคำสอน งานพัฒนาเว็บไซต์ งานปรับภูมิทัศน์ และงานก่อสร้าง หากท่านใดมีความประสงค์จะอาสาทำงาน โปรด ติดต่อวัดป่าอภัยคีรี