กลุ่มกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรม

กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมในเขต Bay Area Berkeley, California

ทุกวันอังคารแรกของเดือน (ยกเว้นช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนมกราคมและมีนาคม) กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมสังฆบาละ (The Sanghapala Medition Group) จัดปฏิบัติธรรมและฟังธรรมร่วมกันทั้งนักบวชและฆราวาส ณ Berkeley Buddhist Monastery, 2304 Mckinley Avenue, Berkeley, CA ตั้งแต่เวลา 7.30-9.30 pm

กลุ่มกัลยาณมิตรภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

Ukiah, California

ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือน กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองยูไคย่าห์จัดให้มีการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมร่วมกับพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าอภัยคีรี ณ Yoga Mendocino, 206# A Mason Street, Ukiah, CA 95482 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 707-462-2580

Mendocino/Fort Bragg, California

ทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน จะมีการปฏิบัติธรรม ฟังธรรมและถามตอบข้อธรรมะโดยพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าอภัยคีรี ณ Three Jewels Dharma Hall เมืองFort Bragg โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Cindy Hoffman เบอร์โทรศัพท์ 707-964-4606, อีเมล์ : cindyho@mcn.org

Portland, Oregon

ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา7.00-9.00 pm กลุ่มกัลยาณธรรมเมือง Portland (Portland Friends of Dhamma) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมและถกข้อธรรมะร่วมกันที่ 1422 SE Tacoma Street, Second Floor, Portland, Oregon 97202ในบางโอกาสจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากสำนักสงฆ์ Pacific Hermitage มาร่วมแสดงธรรมเทศนา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Sakula (Mary Reinard) อีเมล์ : sakula@notjustus.com or James Lane อีเมล์ : lanejb@pacificu.edu

Madison, Wisconsin

กลุ่ม Madison Vipassana, Inc. จัดให้มีการนั่งสมาธิร่วมกันทุกสัปดาห์ และจัดโครงการปฏิบัติธรรมครึ่งวันในทุกสองเดือน ที่เมือง Madison รัฐ Wisconsin โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Janice Sheppard เบอร์โทรศัพท์ 608-829-0944 อีเมล์: cittasubha@gmail.com

Tampa Bay, Florida

โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Jim Cameron, Bodhi Tree Dhamma Center เบอร์โทรศัพท์ 813-392-7698 อีเมล์: jcameron3@wowway.com

กลุ่มกัลยาณมิตรในเขต British Columbia ประเทศแคนาดา

สถานฝึกโยคะและสมาธิ Shirley Jayanta Johannesen’s Stretch-Awareness ตั้งอยู่ที่ 213-5300 Huston Road Peachland, B.C. VOH 1x2, Canada จัดโครงการฝึกอบรมโยคะและ สมาธิ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Jayanta (Shirley Johannesen) เบอร์โทรศัพท์ 250-767-6784 อีเมล์: jayantas@stretchawareness.com

หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมกับกลุ่มกัลยาณมิตรดังกล่าวโปรดติดต่อทางวัดป่าอภัยคีรี