การฝึกอบรมนักบวชสตรี

วัดป่าอภัยคีรีมีสถานที่พักอาศัยสำหรับสตรีทั้งที่เป็นนักบวชและอุบาสิกา แต่ไม่มีการฝึกอบรมนักบวชสตรี

สุภาพสตรีที่มีความประสงค์จะออกบวชเป็นแม่ชีฝ่ายเถรวาทพร้อมทั้งรับการฝึกอบรม โปรดตวจสอบข้อมูลรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ของกลุ่มแม่ชีต่างๆตามรายชื่อเว็ปไซต์์ด้านล่าง

“ศีลธารา” คือแม่ชีฝ่ายเถรวาทในสายหลวงพ่อชา สุภาพสตรีที่สนใจเข้ารับการบวชและฝึกอบรมศีลธาราสามารถตรวจข้อมูลรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ของ วัดอมราวดี และ วัดป่าจิตตวิเวก ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

รายชื่อเว็ปไซต์ของสถานที่ออกบวชและฝึกอบรมภิกษุณีฝ่ายเถรวาท:

Aloka Vihara ตั้งอยู่ใกล้เมือง เพลเซอร์วิลล์ ชื่อเว็ปไซต์: www.saranaloka.org

Aranya Bodhi Forest Hermitage ชื่อเว็ปไซต์: www.aranyabodhi.org

Sati Saraniya Hermitage เป็นสำนักแม่ชีตั้งอยู่ที่เมืองออนทารีโอ ประเทศแคนาดา ชื่อเว็ปไซต์: www.satisaraniya.ca

Alliance for Bhikkhunis ชื่อเว็ปไซต์: www.bhikkhuni.net

City of Ten Thousand Buddhas (CTTB) เป็นวัดพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในสายของท่านอาจารย์ซุนหัว มีคณะภิกษุณีเข้ารับการฝึกอบรมอยู่จำนวนมากกว่า 60 ท่าน CTTB ตั้งอยู่ที่เมืองยูไคย่าห์ รัฐแคลิฟอร์เนีย อยู่ห่างจากวัดป่าอภัยคีรี ไปทางทิศใต้ประมาณ 25 นาทีโดยรถยนต์ โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดวัดได้ที่เว็ปไซต์ www.cttbusa.org และเว็ปไซต์ sltp.drba.org สำหรับข้อมูลการอบรมนักบวช

ทางวัดป่าอภัยคีรี หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจไปเยี่ยมชมและสำรวจการบวชของสตรีได้ที่วัดและสำนักชีต่างๆดังกล่าว